Písemný dotaz E-008678/11 Georgios Stavrakakis (S&D) Komisi. Ostrovy a jednotný evropský dopravní prostor