Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7708 – ALSO/PCF) (Text s významom pre EHP)