Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.7708 – ALSO/PCF) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)