Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9843 — Colony Capital/PSP/NGD) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 34/02