Písemný dotaz E-4242/10 Ivo Belet (PPE) Komisi. Zrušení zelených osvědčení