Písemný dotaz E-011377/11 Emilie Turunen (Verts/ALE) Komisi. Pašování khatu a dalších látek do a v rámci EU