Písemný dotaz E-000387/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisi. Turecko – problémy týkající se přístupu dětí do škol ve venkovských oblastech