Věc T-381/20 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 11. září 2020 – Datax v. REA („Řízení o předběžných opatřeních – Grantové dohody uzavřené v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 2013) – Vrácení vyplacených částek – Návrh na předběžné opatření – Neexistence naléhavosti“)