Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění)#Část pátá - Orgány Společenství#HLAVA II - Finanční ustanovení .#Článek 279