Rozhodnutí Komise ze dne 11/03/2019 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.9211 - TransDigm Group Incorporated / Esterline Technologies Corporation) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)