TITJUR Sacaim m.fl. mot kommissionen Tribunalens beslut (fjärde avdelningen) av den 12 december 2012. # Sacaim SpA m.fl. mot Europeiska kommissionen. # Talan om ogiltigförklaring - Statligt stöd - Minskade sociala avgifter till förmån för företag i Venedig och Chioggia - Beslut i vilket ett stödsystem förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det föreskrivs att utbetalda stöd ska återkrävas - Uppenbart att talan delvis ska avvisas och delvis saknar rättslig grund. # Mål T-261/00.