Rozhodnutí Rady ze dne 28. září 1987 o uzavření dodatečného protokolu o Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou