Oznámení pro osoby a subjekty, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2011/635/SZBP a v nařízení Rady (EU) č. 356/2010, prováděném prováděcím nařízením Rady (EU) č. 956/2011