Zpráva o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi společného podniku