TITJUR Hoogovens Groep v. Komise Stanovisko generálního advokáta - Lenz - 28 dubna 1989. # Hoogovens Groep BV proti Komisi Evropských společenství. # Věc 219/87.