GŘ pro oblast klimatu – Vyhlášení výběrového řízení na místo hlavního poradce (třída AD 14) (Ustanovení čl. 29 odst. 2 služebního řádu) – KOM/2011/10308