Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PÁTÁ: VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE - HLAVA III: SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC - Kapitola 1: Rozvojová spolupráce - Článek 208 (bývalý článek 177 Smlouvy o ES) - - -