Písemný dotaz E-000715/11 Marc Tarabella (S&D) Komisi. Farmakovigilance a dohled nad léčivými přípravky