Cauza T-229/18: Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2019 — Biolatte/EUIPO (Biolatte) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Biolatte — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)