Písemný dotaz E-2203/08 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Komisi. Stávka u společnosti Deutsche Post