Poročilo o zaključnem računu Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila za proračunsko leto 2015 z odgovorom Skupnega podjetja