Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 4ης Ιουλίου 1985.