Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 11, 16 ta' Jannar 2008