Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 11, 2008