Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 1961. # Commission de la Evropské hospodářské společenství proti Italské republice. # Věc 7-61. Komise v. Itálie TITJUR