Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 15ης Ιανουαρίου 1981.