/* */

TITJUR Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 15. ledna 1981. # Maria Grazia Carbognani a Marisa Coda Zabetta proti Komisi Evropských společenství. # Spojené věci 161 a 162/80 R II.