Sdělení v souladu s článkem 12 odst. 5 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, o informacích poskytnutých celními orgány členských států týkajících se zařazení zboží do celní nomenklatury