Postanowienie prezesa Sądu z dnia 2 grudnia 2011 r.