Spôsob určenia sudcu, ktorý nahrádza neprítomného sudcu