Ilmoitus henkilölle, johon kohdistetaan neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/1693, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/613, ja ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1686, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/612, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2021/C 133/03