Teatis isikule, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste või asutuste vastu suunatud piiravate täiendavate meetmete kehtestamist käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2016/1693, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2021/613, ning nõukogu määruses (EL) 2016/1686, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2021/612 2021/C 133/03