Ανακοίνωση υπόψη του προσώπου που υπόκειται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1693 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/613 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1686 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/612 του Συμβουλίου περί επιβολής πρόσθετων περιοριστικών μέτρων κατά του ISIL (Da’esh) και της Αλ Κάιντα και κατά φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που συνδέονται μαζί τους 2021/C 133/03