Věc C-250/10: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 20. května 2010 — Haltergemeinschaft LBL GbR v. Hauptzollamt Düsseldorf