Nariadenie Komisie (ES) č. 2125/95 zo 6. septembra 1995, ktorým sa otvárajú colné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby rodu Agaricus spp.