Zadeva C-19/19: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 11. junija 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour de cassation – Belgija) – État belge/Pantochim SA, v likvidaciji (Predhodno odločanje – Vzajemna pomoč pri izterjavi terjatev – Direktiva 76/308/EGS – Člen 6(2) in člen 10 – Direktiva 2008/55/ES – Člen 6, drugi odstavek, in člen 10 – Davčna terjatev države članice prosilke, ki jo izterja zaprošena država članica – Status te terjatve – Pojem „ugodnost“ – Zakonski pobot navedene terjatve z davčnim dolgom zaprošene države članice)