TITJUR Stanovisko generálního advokáta - Lenz - 28 února 1985. # Nordgetreide GmbH & Co. KG proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Finanzgericht Hamburg - Německo. # Vyrovnávací peněžní částky. # Věc 46/84. Nordgetreide