Vec T-257/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. novembra 2020 – González Calvet/CRU („Žaloba o neplatnosť – Hospodárska a menová politika – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností (JMR) – Rozhodnutie, ktorým sa zamieta priznanie finančnej náhrady dotknutým akcionárom a veriteľom – Nedodržanie formálnych náležitostí – Článok 76 písm. d) rokovacieho poriadku – Zjavná neprípustnosť“)