Věc C-624/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. července 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof Den Haag- Nizozemsko) — trestní řízení proti Tronex BV („Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Odpady — Přeprava — Nařízení (ES) č. 1013/2006 — Článek 2 bod 1 — Směrnice 2008/98/ES — Článek 3 bod 1 — Pojmy „přeprava odpadů“ a „odpady“ — Zásilka zboží, které bylo původně určeno pro maloobchodní prodej a které spotřebitelé vrátili nebo se stalo nadbytečným v sortimentu prodávajícího“)