Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2097 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na některé druhy ovoce a zeleniny$