Sdělení o zveřejnění množství produkce syrového mléka podle čl. 149 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.) 2021/C 132/02