SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1773/97 van Werner LANGEN aan de Commissie. Sedert 1994 aan Rijnland-Palts ten goede gekomen EU- steunverleningsbedragen