Verordening (EEG) nr. 1144/77 van de Commissie van 27 mei 1977 houdende instelling van een vergunningenstelsel voor de invoer in Duitsland van artikelen van bepaalde garens en bindgarens van oorsprong uit Joegoslavië