Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ#HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ#Kapitola 3 - Poradní instituce unie#Oddíl 2 - Výbor regionů#Článek 306(bývalý článek 264 Smlouvy o ES)