Písomná otázka E-7567/10 Anna Rosbach (EFD) Komisii. Podpora EÚ pre propagačné akcie