Промяна на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) — EGTC Helicas