Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9580 – Permira/Smith & Wiliamson) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2019/C 386/10