Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9580 – Permira/Smith & Wiliamson) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2019/C 386/10