Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9580 — Permira/Smith & Wiliamson) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE) 2019/C 386/10