Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9580 – Permira / Smith & Wiliamson) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2019/C 386/10